PH ned –

kr 249

Spabadets pH verdi skal alltid ligge mellom 7,2 og 7,8. En for lav pH verdi kan angripe deler i spabadet, f.eks rørsystemet, mens en for høy pH verdi kan føre til hud- og øyeirritasjoner. En for høy pH verdi kan også føre til kalk- og metalaleiringer, samt svekke desinfiseringsmiddelet, slik at vannet vil bli dårlig.
Dette produktet reduserer PH-verdien.

Varenummer: PH ned - Kategori:

Beskrivelse

Spabadets pH verdi skal alltid ligge mellom 7,2 og 7,8. En for lav pH verdi kan angripe deler i spabadet, f.eks rørsystemet, mens en for høy pH verdi kan føre til hud- og øyeirritasjoner. En for høy pH verdi kan også føre til kalk- og metalaleiringer, samt svekke desinfiseringsmiddelet, slik at vannet vil bli dårlig.

Dosering:
Test spavannet regelmessig med test strips for å kontrollere at pH verdien er mellom 7,2 og 7,6. Dersom verdien er høyere enn 7,6 må den senkes. Følgende opplysninger er Ca. verdier.

3 ts pH- per 1000 liter vann senker pH verdien 0,2 enheter. Hardt vann krever mye mer og mykt vann krever mindre. Senk alltid pH verdien skrittvis. Kontroll etter ca. 30 minutter. Dersom pH verdien svinger veldig, kan dette komme av at alkalinitetsnivået eller klor/brom nivået ikke er optimalt.

Meny