Oxine Pro – Rensemiddel

kr 595

Et ekstremt godt alternativ til å benytte klor er å benytte klordioksid (Oxine) som fungerer på en helt annen måte, og som er opp mot 100 ganger så effektivt mot de fleste bakterier. Bruken er noe dyrere, men gir et vesentlig bedre miljø både i og over vannet.

Varenummer: Oxine Pro - Rensemiddel Kategori:

Beskrivelse

Oxine® til basseng og boblebad

De fleste svømmebasseng og jacuzzi/boblebad benytter vanlig klor til desinfisering og vannbehandling. Det avslører seg ved at man ofte får en markant lukt og smak av klor.Klor er et middel som er viden kjent for sin desinfisering av vann og vannsystemer, men den har også evnen til å danne en del uønskede kjemiske forbindelser i kontakt med organisk materiale. Eksempler på dette er trihalometan (THM) som er kreftfrembringende.Et ekstremt godt alternativ til å benytte klor er å benytte klordioksid (Oxine) som fungerer på en helt annen måte, og som er opp mot 100 ganger så effektivt mot de fleste bakterier. Bruken er noe dyrere, men gir et vesentlig bedre miljø både i og over vannet.

EGENSKAPER:

– Ekstremt sterk mikrobiologisk aktivitet mot et vidt spekter av bakterier, virus og soppsporer

– Aktiv over et stort pH område, fra 1 til 10

– Svært lav korrosivitet ved brukerløsningene

– Løst i vannet som ClO2 gass, noe som gjør at den kommer lett til på vanskelige områder

– Nøytraliseres ikke av organisk materiale

Danner ikke giftige klorerte biprodukter eller klor ved normal bruk

– Ekstremt aktiv til å bryte ned biofilm som dannes i alle vannsystemer. Biofilmen er bakterienes ynglingsområder. Ved å fjerne denne fjernes kimen til bakterievekst.

– Bakteriene blir ikke resistente over tid mot ClO2

– 10 ganger så stor løselighet i vann som klor

– Tørker ikke ut huden

– Ved bruksløsninger avgis ikke fri klor som skaper klorlukt i omgivelsene. Derimot bidrar den til et luktfritt miljø ved at den dreper mikroorganismer som er med på å skape uønsket lukt

Meny